Luxury Guide

Moda, Stil, Lepota, Zdravje

Business

Team building za najzmogljivejšo ekipo

Team building delavnice združujejo orodja, s pomočjo katerih lahko iz posameznikov sestavimo ekipo sodelavcev, različnih osebnostnih lastnosti, ki se medsebojno dopolnjujejo in tako tvorijo učinkovit delovni tim. Ekipo oziroma tim sestavljata vsaj dve osebi, ki se združita za dosego istega skupnega cilja. Za doseganje boljše učinkovitosti se mnoga podjetja odločajo za team building programe, v katerih s pomočjo strokovnjakov pripomorejo k boljši motivaciji ter določanje nalog posameznikov glede na njihove karakterne lastnosti in strokovno znanje, kar pripomore k celotnemu delovanju skupine.

Poleg običajnih timov, poznamo še visokozmogljive time, ki imajo bolj objektiven pristop od običajnih delovnih ekip. Tudi takšnega pristopa se je mogoče naučiti z uporabo različnih team building usposabljanj. Visoko zmogljivostne ekipe na področju team building programov predstavljajo podaljšek rednih skupin in imajo močnejši občutek pripadnosti, kar pozitivno vpliva tudi na komunikacijo. Team building delavnice stremijo k oblikovanju visoko zmogljivostnih ekip. Za jasno določanje nalog posameznega člana in ustvarjanje občutka pripadnosti, ki žene k skupnemu cilju, je potrebno izpostaviti določene lastnosti vsakega člana v ekipi.

Temelj vsakega team building izobraževanja je jasno opredeljen cilj. V visoko zmogljivostni ekipi delovni cilj pomeni razlog za posameznikov obstoj v ekipi, ki vpliva na večjo pripadnost in motivacijo. Tekom team building delavnic določamo tudi vmesne cilje, ki so potrebni za sledenje strategiji in doseganje končnega cilja.

Team building izpostavlja še eno pomembno lastnost visoko zmogljivih delovnih ekip – odprto komuniciranje. Člani tima morajo ves čas komunicirati, izmenjavati informacije, saj lahko le tako ves čas izboljšujejo uspešnost. Pomembno je medsebojno zaupanje in dobra povezanost med posamezniki. Team building stremi k medsebojnemu spoštovanju in ustvarjanju enotnosti, saj je tako reševanje problemov in sprejemanje odločitev enakovredno in bolj učinkovito. Poleg tega dober team building razvija tudi učinkovit način za reševanje konfliktov. Visoko učinkovite skupine s pomočjo tega hitro prepoznajo vir konflikta in ga soglasno rešijo, k tem pa pripomore visoka stopnja solidarnosti in enotnosti, ki predstavljata osnovo za učinkovito komunikacijo. S team building delavnicami izpilimo veščine obvladovanja konfliktov in komunikacijske spretnosti. Člani skupine redno sodelujejo na vnaprej dogovorjenih sestankih, ki so zaradi dobrega načrtovanja, stalne izmenjave mnenj in osredotočenosti na krepitev skupine še  bolj produktivni.

Team building oblikuje visoko zmogljivostne time s strokovnjaki z različnih področij, ki so usposobljeni za vodenje najinovativnejših projektov in dosegajo pomembne mejnike v procesih. Na področju team building izobraževanj se inovativnost in produktivnost merita po različnih dejavnikih: izboljšanje kakovosti, prihranek časa, nadzor stroškov, povečanje proizvodnje, doseganje rokov, upoštevanje varnostnih predpisov in zmanjševanja možnosti nesreč, racionalizacija obstoječih procesov ter izboljšanje medsebojne komunikacije.

Visoko zmogljivostne skupine omogočajo članom največ možnosti za osebni in karierni razvoj. Team building programi stremijo k oblikovanju čim več tovrstnih skupin, saj so odlične za izpeljavo zahtevnejših projektov, prav tako pa posamezniki ob tovrstnem delovnem procesu dobijo največ – pripadnost, učinkovitost, enotnost, motivacijo ter zadovoljstvo ob dosegi skupnega cilja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *